“Bedreigende actor uit een staat richt zich op JumpCloud: Een gedetailleerd verslag”

Reading Time: ( Word Count: )

July 18, 2023
Nextdoorsec-course

JumpCloud, een in de VS gevestigd commercieel softwarebedrijf, heeft een datalek gemeld dat het gevolg is van een geavanceerde spear-phishingaanval georkestreerd door een niet-geïdentificeerde bedreigende actor uit een natiestaat. De aanvaller slaagde erin om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de systemen van JumpCloud en richtte zijn illegale activiteiten op een kleine, specifieke klantengroep.

Spear phishing is een gerichte phishingaanval waarbij een aanvaller zich voordoet als een vertrouwde bron om ogenschijnlijk legitieme berichten te sturen naar een specifieke persoon, organisatie of bedrijf. Het doel is om vertrouwelijke informatie te ontfutselen, malware te downloaden of het doelwit financieel op te lichten.

JumpCloud is een cloudgebaseerd directory-as-a-service platform dat een veilige manier biedt om gebruikersidentiteiten, apparaten en toegang te beheren op verschillende platforms, zoals VPN, Wi-Fi, servers en werkstations.

Lees ook: “Telegram-kanalen medeplichtig aan verspreiding kinderpornografie via Hikvision-camera’s”.

Bedreiger uit een staat richt zich op JumpCloud

Een dreigingsactor van een natiestaat wordt gedefinieerd als een door de overheid gesponsorde groep die op illegale wijze netwerken van andere overheden of industriegroepen binnendringt en compromitteert. Hun intentie kan variëren van het stelen van informatie tot het veroorzaken van schade of het wijzigen van gegevens.

Deze actoren zijn vooral berucht vanwege hun vermogen om hun activiteiten te maskeren, waardoor het moeilijk is om hun acties te herleiden naar het land van herkomst. Ze gebruiken vaak “valse vlaggen” om cyberonderzoekers te misleiden.

Het bedrijf ontdekte de schadelijke activiteit op 27 juni. Hoewel ze op dat moment geen directe impact vonden, namen ze snel beschermende maatregelen. Dit omvatte het reconstrueren van de infrastructuur en het implementeren van extra netwerk- en perimeterbeveiligingsmaatregelen. Ze werkten ook samen met Incident Response (IR) partners voor systeemanalyse en namen contact op met de wetshandhaving voor verder onderzoek.

Op 5 juli, om 3:35 UTC, ontdekten ze meer ongewone activiteit binnen de commandoraamwerken. Op dit punt vonden ze bewijs van impact op klanten en werkten ze nauw samen met de getroffen klanten om hun beveiliging te verbeteren.

Als reactie op deze bevindingen heeft de organisatie vanaf 5 juli om 23:11 UTC alle admin API-sleutels geforceerd geroteerd. Ze ontdekten dat de aanvallers de gegevens binnen het commandoraamwerk hadden gemanipuleerd en zich expliciet op specifieke klanten hadden gericht.

Deze gebeurtenis heeft geleid tot een verhoogd bewustzijn binnen de organisatie, wat resulteerde in de ontwikkeling en verspreiding van een lijst met waargenomen IOC’s (Indicators of Compromise) die verband houden met deze campagne.

Saher Mahmood

Saher Mahmood

Author

Saher is a cybersecurity researcher with a passion for innovative technology and AI. She explores the intersection of AI and cybersecurity to stay ahead of evolving threats.

Other interesting articles

Automated vs Manual Penetration Testing

Automated vs Manual Penetration Testing

Pentesting is largely divided into two methodologies: Automated vs Manual Penetration Testing. Both have ...
8 Steps in Penetration Testing You Should Know

8 Steps in Penetration Testing You Should Know

Mastering the art of penetration testing has become a critical ability for security experts to combat cyber ...
Spear Phishing vs Whaling: What is the Difference

Spear Phishing vs Whaling: What is the Difference

Spear phishing is a particularly devious type of phishing assault in which the individual targeted plays a ...
How Often Should Penetration Testing Be Done

How Often Should Penetration Testing Be Done

Penetration testing is a crucial technique that involves simulating a cyberattack on networks, computer systems, ...
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *