Beheersysteem voor kwetsbaarheden: Uw bedrijf beschermen tegen cyberbeveiligingsbedreigingen

Reading Time: ( Word Count: )

mei 15, 2023
Nextdoorsec-course

In de snelle digitale wereld van vandaag vertrouwt elk bedrijf sterk op technologie om de bedrijfsvoering te verbeteren en de winst te maximaliseren. Met de voordelen van technologie komen echter ook de risico’s van cyberbeveiligingsdreigingen die de reputatie en financiële stabiliteit van uw bedrijf kunnen schaden.

Organisaties moeten over een robuust systeem voor kwetsbaarheidsbeheer beschikken om kwetsbaarheden op het gebied van cyberbeveiliging te identificeren, te beoordelen, te prioriteren en te beperken. In dit artikel worden het beheer van kwetsbaarheden, de voordelen van een systeem voor het beheer van kwetsbaarheden en de uitvoering van een doeltreffend programma besproken.

Wat is een systeem voor het beheer van kwetsbaarheden?

systeem voor het beheer van kwetsbaarheden

Kwetsbaarheidsbeheer identificeert, beoordeelt, prioriteert en beperkt kwetsbaarheden in de software, hardware en netwerkinfrastructuur van een organisatie. Verouderde software, verkeerde configuraties, zwakke wachtwoorden of ongepatchte systemen kunnen kwetsbaarheden veroorzaken.

Een beheersysteem voor kwetsbaarheden is een verzameling hulpmiddelen en methoden om kwetsbaarheden te vinden, te analyseren en te verhelpen voordat hackers er misbruik van kunnen maken. Kwetsbaarheidsbeheerplatforms zijn softwareoplossingen. Oplossingen voor kwetsbaarheidsbeheer zijn een combinatie van software, hardware en diensten waarmee organisaties het risico van kwetsbaarheden in hun IT-systemen kunnen beheren en verminderen. Enkele van de meest voorkomende soorten oplossingen voor kwetsbaarheidsbeheer zijn:

 • Beheer van netwerkkwetsbaarheid
 • Beheer van de kwetsbaarheid van toepassingen
 • Configuratiebeheer
 • Patchbeheer

Bekijk ook: Beste Vulnerability Scanning Tools om te gebruiken in 2023

Waarom is kwetsbaarheidsbeheer belangrijk?

De resultaten van een succesvolle cyberaanval kunnen voor elke organisatie verwoestend zijn. Hackers kunnen gevoelige informatie stelen, zoals klantgegevens, intellectuele eigendom of financiële gegevens. Ze kunnen ook operationele verstoringen, systeemuitval en financiële verliezen veroorzaken. Bovendien kunnen bedrijven die hun systemen niet beschermen tegen kwetsbaarheden, geconfronteerd worden met wettelijke en regelgevende sancties. De invoering van een systeem voor het beheer van kwetsbaarheden kan organisaties helpen:

 • De kans op een succesvolle cyberaanval verkleinen.
 • Beveilig gevoelige informatie tegen ongeoorloofd benaderen of stelen.
 • Naleving van industriële voorschriften en normen.
 • De efficiëntie van IT-operaties verbeteren door proactief problemen op te sporen en op te lossen.
 • Het vertrouwen van klanten, partners en belanghebbenden in de beveiliging van het bedrijf vergroten.

Stappen om een doeltreffend programma voor kwetsbaarheidsbeheer te implementeren

De uitvoering van een doeltreffend programma voor kwetsbaarheidsbeheer omvat verschillende stappen:

De reikwijdte van het programma bepalen

systeem voor het beheer van kwetsbaarheden

Alvorens een programma voor kwetsbaarheidsbeheer te starten, is het van essentieel belang de reikwijdte ervan te bepalen. Het toepassingsgebied moet omvatten:

 • De te scannen middelen omvatten servers, werkstations, mobiele apparaten en netwerkapparaten.
 • De frequentie van de scans.
 • De te scannen kwetsbaarheden omvatten ontbrekende patches, verkeerde configuraties of zwakke wachtwoorden.
 • Het risicobeoordelingssysteem wordt gebruikt om kwetsbaarheden te prioriteren.

Activa ontdekken en inventariseren

De volgende stap is het ontdekken en inventariseren van alle activa die onder het programma voor kwetsbaarheidsbeheer vallen. Dit kan met behulp van netwerkscanners, poortscanners of software voor activabeheer. De inventaris moet informatie bevatten zoals:

 • Het besturingssysteem en de softwareversie van elk bedrijfsmiddel.
 • De hardwarespecificaties van elke steun.
 • De locatie van elk vermogensbestanddeel.
 • De eigenaar van elk goed.

Scannen op kwetsbaarheden

Zodra de activa zijn geïnventariseerd, is de volgende stap ze te scannen op kwetsbaarheden. U kunt dit doen met kwetsbaarheden scantools zoals Nessus, OpenVAS of Qualys. De scans moeten het volgende vaststellen:

 • De kwetsbaarheden op elk activum.
 • De ernst van elke kwetsbaarheid.
 • De exploiteerbaarheid van elke kwetsbaarheid.
 • De herstelstappen voor elke kwetsbaarheid.

Prioriteit geven aan kwetsbaarheden

Nadat u de kwetsbaarheden hebt geïdentificeerd, moet u ze prioriteren op basis van hun ernst en de potentiële impact op de organisatie. Bij de prioriteitstelling moet rekening worden gehouden met factoren als:

 • De waarschijnlijkheid van exploitatie.
 • De potentiële impact op de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de organisatie.
 • Het gemak van uitbuiting.
 • De beschikbaarheid van een patch of een workaround.

Kwetsbaarheden herstellen

De laatste stap is het verhelpen van de kwetsbaarheden op basis van hun prioriteit. Dit kan het patchen, upgraden of herconfigureren van de getroffen systemen inhouden. Een gestructureerde aanpak van de sanering is essentieel om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarheden adequaat worden aangepakt zonder onbedoelde gevolgen te veroorzaken. Enkele beste praktijken voor sanering zijn:

 • Patches en updates testen in een niet-productieomgeving alvorens ze toe te passen op kritieke systemen.
 • Het implementeren van een veranderingsbeheerproces zorgt ervoor dat veranderingen goed worden gedocumenteerd, goedgekeurd en getest.
 • Bijhouden van de voortgang van herstelwerkzaamheden en rapporteren over de status van kwetsbaarheden aan belanghebbenden.

Kwetsbaarheden bewaken en opnieuw beoordelen

Zodra de kwetsbaarheden zijn verholpen, is het van cruciaal belang de systemen voortdurend te controleren op nieuwe kwetsbaarheden of wijzigingen die onbekende risico’s kunnen introduceren. Dit kan gebeuren met behulp van tools voor het continu scannen van kwetsbaarheden, systemen voor inbraakdetectie of systemen voor het beheer van beveiligingsinformatie en -gebeurtenissen(SIEM). Het is ook belangrijk om het kwetsbaarhedenbeheerprogramma regelmatig opnieuw te beoordelen om ervoor te zorgen dat het nog steeds effectief is en afgestemd op de risicobeheerstrategie van de organisatie.

Hulpmiddelen en software voor kwetsbaarheidsbeheer

systeem voor het beheer van kwetsbaarheden

Deze toepassingen, software en hulpmiddelen helpen organisaties bij het identificeren, beoordelen, prioriteren en verhelpen van beveiligingsproblemen in hun IT-systemen. Deze tools maken doorgaans gebruik van een combinatie van geautomatiseerde scan- en handmatige testtechnieken om kwetsbaarheden in de software, hardware en netwerkinfrastructuur van een organisatie op te sporen.

Enkele van de populairste soorten tools voor kwetsbaarheidsbeheer zijn:

 • Kwetsbaarheidsscanners
 • Tools voor penetratietesten
 • Tools voor patchbeheer
 • Hulpmiddelen voor configuratiebeheer
 • Instrumenten voor risicobeoordeling

Conclusie

Met behulp van een systeem voor kwetsbaarhedenbeheer kunnen organisaties het beheer van kwetsbaarheden automatiseren, inzicht krijgen in hun beveiligingsstatus en efficiënter prioriteiten stellen en kwetsbaarheden verhelpen. Dit kan het risico van cyberaanvallen en datalekken helpen verminderen, kritieke IT-systemen en gegevens beschermen en ervoor zorgen dat de voorschriften en normen van de sector worden nageleefd.

Als u op zoek bent naar een betrouwbaar cyberbeveiligingsbedrijf om u te helpen een effectieve strategie voor kwetsbaarheidsbeheer te implementeren, overweeg dan NextDoorSec.

Saher

Saher

Author

Saher is a cybersecurity researcher with a passion for innovative technology and AI. She explores the intersection of AI and cybersecurity to stay ahead of evolving threats.

Other interesting articles

De populariteit van Esports en de trends

Esports, de wereld van competitieve videogames, is de afgelopen jaren populair geworden. Het boeit miljoenen ...

Online spellen waar je geld mee kunt winnen

In het digitale tijdperk is online gaming meer geworden dan alleen een bron van vermaak. Het is uitgegroeid tot ...

Netstat vs. Nmap vs. Netcat: De verschillen begrijpen

Op het gebied van netwerken en systeembeheer helpen verschillende tools professionals bij het analyseren en ...

Nmap vs. Nessus: een uitgebreide vergelijking

Wat betreft netwerkbeveiliging en het beoordelen van kwetsbaarheden, zijn twee populaire tools die vaak in je ...
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *