Verschil tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Reading Time: ( Word Count: )

mei 19, 2023
Nextdoorsec-course

In het huidige digitale tijdperk is de beveiliging van persoonlijke informatie een zeer belangrijk punt van zorg geworden. Incidenten met gegevensinbreuken en identiteitsdiefstal nemen toe en vormen aanzienlijke risico’s voor zowel individuen als organisaties. Het is van cruciaal belang dat u het verschil begrijpt tussen inbreuken op gegevens en identiteitsdiefstal, de gevolgen ervan en hoe u zich ertegen kunt beschermen.

In dit bericht gaan we dieper in op de complexiteit van inbreuken op gegevens en identiteitsdiefstal, waarbij we de verschillen belichten en bruikbare inzichten verschaffen om u tegen deze bedreigingen te beschermen.

Wat is een datalek?

Verschil tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Databank inbreuken verwijst naar een beveiligingsincident waarbij onbevoegden toegang krijgen tot gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Dit gebeurt wanneer persoonlijke informatie, zoals namen, socialezekerheidsnummers, financiële gegevens of inloggegevens, aan onbevoegden wordt bekendgemaakt.

Cybercriminelen maken gebruik van zwakke plekken in computersystemen, netwerken of databases om te infiltreren en waardevolle gegevens te stelen.

Zie ook: Waarom gebruiken cyberaanvallers vaak Social Engineering-aanvallen?

Oorzaken van datalekken

Datalekken of datalekken kunnen het gevolg zijn van meerdere factoren. Enkele veel voorkomende oorzaken zijn:

 1. Cyberaanvallen: Geavanceerde hacktechnieken, malware of phishing-aanvallen kunnen de veiligheid van het systeem in gevaar brengen en gevoelige gegevens blootleggen.
 2. Bedreigingen van binnenuit: Werknemers of personen met geautoriseerde toegang tot gegevens kunnen opzettelijk of onopzettelijk informatie lekken of misbruiken.
 3. Zwakke beveiligingsmaatregelen: Inadequate beveiligingsprotocollen, zoals zwakke wachtwoorden, gebrek aan encryptie of verouderde software, creëren kwetsbaarheden.
 4. Betrokkenheid van derden: Inbreuken op gegevens kunnen plaatsvinden via externe verkopers of dienstverleners die toegang hebben tot gevoelige gegevens maar niet over voldoende beveiligingsmaatregelen beschikken.

Hoe voorkom je datalekken?

Om de risico’s in verband met geschonden databanken te beperken, kunnen organisaties en personen de volgende maatregelen ter voorkoming van datalekken nemen:

 1. Implementeer krachtige beveiligingsmaatregelen: Gebruik robuuste firewalls, veilige wachtwoorden, encryptie en multi-factor authenticatie om de gegevensbeveiliging te verbeteren.
 2. Software regelmatig bijwerken en patchen: Houd systemen up-to-date met de nieuwste beveiligingspatches om kwetsbaarheden te verhelpen.
 3. Werknemers opleiden: Voer cyberbeveiligingstrainingsprogramma’s uit om werknemers op te leiden over beste praktijken, waaronder het identificeren en rapporteren van potentiële bedreigingen.
 4. Veilige samenwerking met derden: Beoordeel de beveiligingsprotocollen van externe leveranciers of dienstverleners voordat u gevoelige gegevens met hen deelt.

Voorbeeld van een datalek

Verschillende opvallende inbreuken op gegevens hebben geleid tot aanzienlijke gevallen van identiteitsdiefstal:

Gegevensinbreuk bij Equifax

In 2017 werd Equifax, een van de grootste kredietinformatiebureaus, getroffen door een massaal datalek, waarbij de persoonlijke informatie van ongeveer 147 miljoen consumenten werd blootgelegd. Deze inbreuk leidde tot een golf van identiteitsdiefstal en financiële fraude.

Marriott International Gegevensinbreuk

Marriott International kreeg in 2018 te maken met een datalek, waarbij tot 500 miljoen gasten werden getroffen. De gestolen gegevens omvatten persoonlijke informatie, paspoortnummers en kredietkaartgegevens, wat leidt tot potentiële risico’s op identiteitsdiefstal voor de betrokkenen.

Definitie van identiteitsdiefstal

Verschil tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Identiteitsdiefstal of identiteitsfraude verwijst naar de frauduleuze verwerving en het misbruik van iemands persoonlijke informatie om zich voor te doen als die persoon of om frauduleuze activiteiten te plegen. De gestolen informatie kan nuttig zijn om zonder toestemming toegang te krijgen tot financiële rekeningen, nieuwe kredietlijnen te openen of andere illegale activiteiten te ontplooien.

Methoden van identiteitsdiefstal

Identiteitsdieven gebruiken verschillende tactieken om persoonlijke informatie te verkrijgen en te exploiteren:

 1. Phishing: Fraudeurs gebruiken bedrieglijke e-mails, berichten of websites om mensen ertoe te brengen gevoelige informatie vrij te geven.
 2. Social Engineering: Manipulatieve tactieken kunnen personen misleiden tot het vrijwillig verstrekken van persoonlijke gegevens.
 3. Datalekken: Gestolen gegevens uit inbreuken kunnen worden gebruikt om zich voor te doen als personen of om frauduleuze activiteiten te plegen.
 4. Skimming: Dieven verzamelen creditcard- of betaalkaartgegevens met behulp van apparaten die in geldautomaten, benzinepompen of betaalautomaten zijn geïnstalleerd.

Bescherming tegen identiteitsdiefstal

Mensen kunnen proactieve maatregelen nemen om zich te beschermen tegen identiteitsdiefstal:

 1. Financiële overzichten controleren: Controleer regelmatig bankafschriften, creditcardrekeningen en andere financiële gegevens op ongeoorloofde activiteiten.
 2. Gebruik sterke wachtwoorden: Maak unieke en complexe wachtwoorden voor verschillende accounts en schakel waar mogelijk tweefactorauthenticatie in.
 3. Wees voorzichtig online: Wees waakzaam bij het online delen van persoonlijke informatie, vooral op sociale media, en vermijd het klikken op verdachte links of het downloaden van onbekende bijlagen.
 4. Versnipper gevoelige documenten: Gooi documenten met persoonlijke informatie op de juiste manier weg, met een cross-cut versnipperaar om te voorkomen dat u in de vuilnisbak duikt.

Datalekken vs Identiteitsdiefstal: Het verband begrijpen

Datalekken en identiteitsdiefstal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terwijl een datalek persoonlijke informatie blootlegt, vertrouwt identiteitsdiefstal op gestolen gegevens om frauduleuze activiteiten uit te voeren. Datalekken werken als een katalysator voor identiteitsdiefstal en verschaffen de daders de nodige informatie om zich voor te doen als personen en financiële fraude te plegen.

Datalekken zijn een primaire bron van persoonlijke informatie voor identiteitsdieven. Wanneer cybercriminelen via een inbreuk toegang krijgen tot gevoelige gegevens, kunnen zij deze op verschillende manieren exploiteren.

Verschillen tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Hoewel ze verwant zijn, hebben datalekken en identiteitsdiefstal verschillende kenmerken:

 1. Aard: Een datalek verwijst naar de ongeoorloofde toegang tot of vrijgave van gevoelige gegevens, terwijl identiteitsdiefstal het misbruik van persoonlijke informatie voor frauduleuze doeleinden inhoudt.
 2. Toepassingsgebied: Inbreuken op gegevens hebben gevolgen voor organisaties of personen die de inbreuk ondervinden, terwijl identiteitsdiefstal gericht is op specifieke personen wier informatie is gecompromitteerd.
 3. Intentie: Datalekken zijn vaak opportunistisch, waarbij hackers op zoek zijn naar waardevolle gegevens die ze kunnen exploiteren of verkopen. Bij identiteitsdiefstal daarentegen gaat het om kwaadwillenden die gestolen gegevens opzettelijk misbruiken voor persoonlijk gewin.
 4. Gevolgen: Inbreuken op gegevens leiden in de eerste plaats tot aangetaste privacy en mogelijke financiële verliezen, terwijl identiteitsdiefstal leidt tot directe financiële schade en misbruik van iemands identiteit.

Overeenkomsten tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Ondanks hun verschillen hebben datalekken en identiteitsdiefstal bepaalde overeenkomsten:

Risico voor persoonlijke informatie: Zowel datalekken als identiteitsdiefstal vormen een risico voor persoonlijke informatie, wat kan leiden tot financiële fraude, reputatieschade en emotioneel leed.

Verschil tussen datalekken en identiteitsdiefstal

Preventieve maatregelen: Preventieve maatregelen tegen datalekken, zoals sterke beveiligingsprotocollen en regelmatige software-updates, kunnen ook het risico van identiteitsdiefstal beperken.

Overlapping: Datalekken fungeren vaak als startpunt voor identiteitsdiefstal, aangezien gestolen gegevens worden gebruikt om frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Conclusie

Inzicht in het verband en het verschil tussen datalekken en identiteitsdiefstal is cruciaal in het huidige digitale landschap. Terwijl bij datalekken sprake is van ongeoorloofde toegang en blootstelling van gevoelige informatie, gaat identiteitsdiefstal een stap verder, waarbij gestolen gegevens worden gebruikt om zich voor te doen als personen en frauduleuze activiteiten te plegen.

Beide vormen aanzienlijke risico’s voor personen en organisaties, die leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en emotioneel leed. Voor geavanceerde bescherming en uitgebreide cyberbeveiligingsoplossingen kunt u Nextdoorsec overwegen.

Saher

Saher

Author

Saher is a cybersecurity researcher with a passion for innovative technology and AI. She explores the intersection of AI and cybersecurity to stay ahead of evolving threats.

Other interesting articles

“Apple neutraliseert misbruikte kwetsbaarheden: Een uitgebreide update”

Apple heeft beveiligingsverbeteringen geïntroduceerd om 'zero-day'-kwetsbaarheden te neutraliseren die zijn ...

“Ongeziene risico’s: Hoe de gestolen Microsoft-sleutel meer kan ontsluiten dan verwacht”.

De vermeende diefstal van een beveiligingssleutel van Microsoft zou spionnen in Peking in staat hebben gesteld om ...

“De AI-prestaties van ChatGPT: Verder dan de Turingtest of nog niet helemaal?”

ChatGPT, een kunstmatige intelligentie chatbot van OpenAI, heeft door zijn buitengewone capaciteiten veel stof ...

“Verliest Threads zijn draad? De Twitter rivaal van Instagram nader bekeken”.

Een artikel van de Wall Street Journal van vrijdag waarschuwde dat Instagram's nieuwe concurrent voor Twitter, ...
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *