Penetratietesten -

Bij Nextdoorsec brengen we externe penetratietesten naar een hoger niveau. Wij gebruiken gesimuleerde hackaanvallen om de doeltreffendheid van uw IT-beveiligingsdefensie tegen reële bedreigingen te testen. Onze ervaren ingenieurs verzamelen open-source intelligence om gevoelige informatie te vinden die kan worden gebruikt om potentiële kwetsbaarheden in uw externe netwerk uit te buiten. We voeren ook grondige scans en opsommingen uit om mogelijke zwakke plekken in uw systemen op te sporen en de omvang van de schade die een echte aanvaller zou kunnen veroorzaken te beoordelen. Met onze Penetration testing as a service (PTaaS) kunt u er zeker van zijn dat uw organisatie is voorbereid op de verdediging tegen bedreigingen van buitenaf.

Onze methode

Ons bedrijf voor pentests volgt de standaardmethoden uit de branche, zoals NIST SP 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment en OWASP Testing Guide (v4) om offensieve cyberbeveiligingsdiensten aan onze klanten te leveren. Daarnaast gebruiken we ook aangepaste testraamwerken om ervoor te zorgen dat onze services voor beveiligingstests alle aspecten van uw IT-infrastructuur omvatten en u helpen kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen voordat aanvallers er misbruik van kunnen maken.

PLANNING

Bij Nextdoorsec beginnen we elk project met het verzamelen van klantdoelstellingen en het verkrijgen van rules of engagement. Dit zorgt ervoor dat wij de behoeften en eisen van onze klanten volledig begrijpen, zodat wij onze offensieve cyberbeveiligingsdiensten zo goed mogelijk op hun behoeften kunnen afstemmen.

ONTDEKKING

Wij beginnen onze offensieve cyberbeveiligingsdiensten met een grondig scan- en opsommingsproces. Dit helpt ons eventuele kwetsbaarheden, zwakke plekken en mogelijke exploits te identificeren die de beveiliging van uw organisatie in gevaar kunnen brengen.

ATTACK

Nextdoorsec zal mogelijke kwetsbaarheden uitbuiten om ze te bevestigen. Dit helpt ons het effect van elke kwetsbaarheid op uw IT-infrastructuur te beoordelen. Zodra met succes toegang is verkregen, zullen aanvullende ontdekkingen worden gedaan om de omvang van de potentiële risico’s te onderzoeken.

RAPPORT

Nextdoorsec documenteert zorgvuldig alle geïdentificeerde kwetsbaarheden, succesvolle en mislukte pogingen tot uitbuiting en de algemene sterke en zwakke punten van het bedrijf om uitgebreide en bruikbare rapporten aan onze klanten te verstrekken.

Welke IT-middelen bestrijkt onze Externe Penetratietest?

Bij Nextdoorsec bieden we Externe Penetratietesten die zijn aangepast aan uw organisatie en gericht op het beoordelen van de beveiliging van uw externe IT-middelen.

Externe applicatieservers

Bij onze externe pentestservices proberen we binnen te dringen in internetgerichte applicatieservers van uw organisatie, zoals Oracle en Apache Tomcat. Wij richten ons op het identificeren van kwetsbaarheden en potentiële exploits die de veiligheid van uw IT-infrastructuur in gevaar kunnen brengen.

Externe webservers en websites

Onze webapplicatiepenetratiediensten zijn gericht op het binnendringen van de internetservers en websites van uw organisatie, zoals Apache HTTP Server, Nginx, IIS en andere gerelateerde bedrijfsmiddelen.

Externe VPN-servers

We voeren externe penetratietests uit waarbij we proberen binnen te dringen in de VPN-servers van uw organisatie die op het internet zijn gericht. Onze netwerkbeveiligingsservices zijn gericht op VPN-oplossingen zoals Cisco VPN, Juniper SSL VPN, Palo Alto SSL VPN, OpenVPN en meer om hun beveiligingspositie tegen potentiële bedreigingen te beoordelen.

Externedatabaseservers

In onze externe penetratietest probeert Nextdoorsec penetratietests uit op de databaseservers van uw organisatie die op het internet zijn gericht. Ons team test op kwetsbaarheden in databasebeheersystemen zoals MySQL, PostgreSQL, Oracle en Microsoft SQL Server.

Externe mailservers

Wij streven ernaar om tijdens onze Externe Penetratietest al uw externe IT-middelen te bestrijken. Dit omvat pogingen tot infiltratie van op internet gerichte mailservers van uw organisatie, zoals Exim, Postfix, Outlook en meer.

 

Externe bestandsservers

We voeren externe netwerkpenetratietests uit om te proberen te infiltreren in op internet gerichte bestandsservers van uw organisatie. Hieronder vallen FTP-servers (File Transfer Protocol), SFTP-servers (Secure File Transfer Protocol), NFS-servers (Network File System) en SMB/CIFS-servers (Server Message Block/Common Internet File System). Ons doel is het identificeren van potentiële kwetsbaarheden en zwakke plekken die kwaadwillenden kunnen uitbuiten.

Kunt u het risico lopen klanten te verliezen als gevolg van een inbreuk op de beveiliging?

Neem contact op met Nextdoorsec om uw offensieve cyberbeveiligingsreis te beginnen met onze deskundige penetratietestdiensten.

Welke kwetsbaarheden en tests omvat onze externe penetratietest?

Bij Nextdoorsec dekken onze externe penetratietesten uitgebreid de meest kritische externe netwerk- en softwarekwetsbaarheden die door de industrie worden erkend.

💣 Buffer Overflows & Heap Overflows en andere softwarekwetsbaarheden in externe diensten

 

💣 Het verzamelen van informatie over sociale media

💣 Scannen en exploiteren van kwetsbaarheden

Gebruikersnaam en account opsomming

💣 Het opsommen van derden voor datalekken (S3 Buckets, GitHub, enz.)

💣 Gebroken Authenticatie, Autorisatie, Privilege Escalatie & Race Conditions kwetsbaarheden in externe diensten

DNS Spoofing & DNS Poisoning

Hergebruik van referenties, zwakke wachtwoorden en standaard wachtwoorden

💣 Het verzamelen van informatie over geschonden referenties

Dienst, poort en website opsomming

💣 Code-injecties & kwetsbaarheden voor vervalsing van verzoeken (bijv. SQL-injectie, OS-commando-injectie, XSS, directory-traversal, enz.) in externe diensten.

💣WAF- en IDS-ontwijkingsaanvallen

💣 Aanvallen van inlogportalen (website, O365, VPN, enz.)

💣 Multi-Factor Authenticatie (MFA) omzeilen

💣 Andere tests, afhankelijk van specifieke klantinhoud en voetafdruk

Word on the street

We're not like average security penetration testing companies. We've earned a reputation for delivering tailored solutions to businesses of all sizes. From mom-and-pop shops to tech startups, our expertise keeps your data safe and sound. Our clients appreciate our customized approach and commitment to transparency. Join the Nextdoorsec fam, one of the reliable vulnerability assessment companies and rest easy knowing your security is in good hands.

Nextdoorsec is an exceptional security company that provides thorough and detailed reports that are easy to understand. Their team is highly knowledgeable and responsive, always willing to answer any questions and provide guidance on how to properly address security vulnerabilities according to industry best practices. With Nextdoorsec's help, we were able to identify and address previously undetected security gaps in our systems, giving us greater confidence in our overall security posture. We highly recommend Nextdoorsec for any organization looking to improve their security posture and protect their valuable assets.

Pieter van der Meer
Cloud Architect

Nextdoorsec provided our organization with top-notch security services. Their team was incredibly thorough and professional, and their level of communication was outstanding. They kept us informed at every step of the process and were always available to answer any questions we had. We were particularly impressed with their commitment to transparency and their ability to provide actionable recommendations for improving our security posture. We would highly recommend Nextdoorsec to any organization looking to enhance their security and protect their valuable assets.

Lars Jansen
CTO

Contact Us

info[at]nextdoorsec.com

Antwerp, Belgium

Get Started

Are you prepared to beef up your cyber defenses and soar to new heights in the digital world?