Interne versus externe penetratietesten: De juiste keuze maken

Reading Time: ( Word Count: )

mei 22, 2023
Nextdoorsec-course

Penetratietests, ook wel pentests genoemd, zijn van cruciaal belang om de veiligheid en veerkracht van computersystemen en netwerken te waarborgen. Daarbij worden echte aanvallen gesimuleerd om kwetsbaarheden vast te stellen en de doeltreffendheid van bestaande beveiligingsmaatregelen te beoordelen. Bij het uitvoeren van een pentest is een cruciale beslissing of u kiest voor interne of externe tests. In dit artikel gaan we in op interne versus externe penetratietests, de verschillen tussen deze twee benaderingen en hun voordelen, en geven we inzichten om u te helpen de meest geschikte methode voor de behoeften van uw organisatie te kiezen.

Wat is penetratietesten?

Definitie

Penetratietests zijn een proactieve beveiligingstechniek waarbij geautoriseerde gesimuleerde aanvallen op systemen, toepassingen of netwerken worden uitgevoerd om kwetsbaarheden op te sporen. Het is de bedoeling om de veiligheidspositie te evalueren en mogelijke zwakke punten te identificeren waarvan kwaadwillenden gebruik zouden kunnen maken.

Draadloze penetratietests, ook bekend als draadloze pentests, beoordelen de beveiliging van draadloze netwerken om kwetsbaarheden en potentiële uitbuitingspunten vast te stellen.

Interne versus externe penetratietesten

Doel

Het primaire doel van penetratietests is het ontdekken van kwetsbaarheden en zwakke plekken in de beveiligingsinfrastructuur. Door echte aanvalsscenario’s na te bootsen, kunnen organisaties hun beveiligingslekken beter begrijpen en passende maatregelen nemen om de risico’s doeltreffend te beperken.

Soorten penetratietesten

Penetratietests kunnen worden ingedeeld in verschillende types op basis van de reikwijdte, het kennisniveau van de testers en de doelomgeving. De twee belangrijkste categorieën zijn interne en externe penetratietests, die elk een ander doel dienen.

Zie ook; Kwetsbaarheidsbeoordeling vs. Penetratietesten: Een gids voor deskundigen uit 2023

Interne penetratietesten

Definitie

Interne penetratietests beoordelen de beveiliging van de interne systemen en infrastructuur van een organisatie. Het simuleert aanvallen door personen met geautoriseerde interne toegang, zoals werknemers of contractanten, om kwetsbaarheden en potentiële risico’s vast te stellen.

Doelstellingen

De doelstellingen van interne penetratietests omvatten het volgende:

 • Het opsporen van zwakke plekken in interne veiligheidsmaatregelen.
 • Beoordeling van de veerkracht van kritieke systemen tegen bedreigingen van binnenuit.
 • Evalueren van toegangscontroles, authenticatiemechanismen en escalatie van privileges.

Toepassingsgebied

Interne penetratietests omvatten doorgaans het volgende:

 • Interne netwerkinfrastructuur.
 • Systemen, toepassingen en databanken zijn intern toegankelijk.
 • Potentiële kwetsbaarheden die insiders kunnen uitbuiten.

Voordelen

Interne penetratietests bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Kwetsbaarheden identificeren die externe tests mogelijk niet aan het licht brengen.
 • Beoordeling van de doeltreffendheid van interne veiligheidscontroles.
 • Opsporen van bedreigingen van binnenuit en ongeoorloofde toegang.

Beperkingen

Interne penetratietests hebben beperkingen, zoals:

 • Beperkt perspectief op externe aanvalsvectoren.
 • Onvermogen om externe veiligheidscontroles te evalueren.
 • Mogelijke ethische overwegingen betreffende toegang voor insiders.

Externe penetratietesten

Definitie

Externe penetratietests beoordelen de beveiliging van de externe systemen van een organisatie, zoals netwerken, toepassingen en webdiensten. Het simuleert aanvallen van externe bronnen om kwetsbaarheden en potentiële risico’s vast te stellen.

Doelstellingen

De doelstellingen van externe penetratietests omvatten het volgende:

 • Het opsporen van zwakke plekken in externe veiligheidsmaatregelen.
 • Beoordeling van de veerkracht van systemen tegen externe bedreigingen.
 • Evalueren van de effectiviteit van perimeter verdediging.

Toepassingsgebied

Externe penetratietests omvatten doorgaans het volgende:

 • Externe netwerkinfrastructuur en perimeterverdediging.
 • Webtoepassingen en -diensten zijn toegankelijk vanaf het internet.
 • Potentiële kwetsbaarheden die externe aanvallers kunnen uitbuiten.

Voordelen

Externe penetratietests bieden verschillende voordelen, waaronder:

 • Kwetsbaarheden identificeren vanuit het perspectief van een externe aanvaller.
 • Beoordeling van de doeltreffendheid van externe veiligheidscontroles.
 • Het opsporen van zwakke plekken in systemen die naar buiten gericht zijn.

Beperkingen

Externe penetratietests hebben beperkingen, zoals:

 • Onvermogen om interne veiligheidsmaatregelen en bedreigingen van binnenuit te evalueren.
 • Mogelijke uitdagingen bij het testen van specifieke interne systemen of controles.
 • Beperkte dekking van potentiële interne kwetsbaarheden.

Interne versus externe penetratietesten

Bij een vergelijking tussen interne en externe penetratietests voor cyberveiligheid spelen verschillende belangrijke factoren een rol:

Focus

Interne tests beoordelen interne beveiligingsmaatregelen en identificeren bedreigingen van binnenuit, terwijl externe tests externe systemen evalueren en zich richten op externe aanvalsvectoren.

Doel

Interne tests zijn gericht op intern toegankelijke systemen, waaronder netwerken, toepassingen en databases, terwijl externe tests gericht zijn op externe netwerkinfrastructuur, webtoepassingen en diensten die vanaf het internet toegankelijk zijn.

Autorisatie

Voor zowel interne als externe tests is de juiste toestemming van de organisatie vereist, maar voor interne tests kunnen extra overwegingen gelden vanwege mogelijke toegang door insiders.

Dekking

Interne tests hebben betrekking op interne systemen en potentiële kwetsbaarheden vanuit het perspectief van een insider, terwijl externe tests externe systemen en kwetsbaarheden beoordelen vanuit het perspectief van een externe aanvaller.

Bedreigingen van binnenuit

Interne tests helpen bij de evaluatie en beperking van bedreigingen van binnenuit door kwetsbaarheden en zwakheden te identificeren waarvan insiders gebruik zouden kunnen maken, terwijl externe tests zich richten op externe bedreigingen en verdedigingsmechanismen aan de buitengrens.

Externe bedreigingen

Met de methode voor externe netwerkpenetratietests worden kwetsbaarheden geïdentificeerd die door externe aanvallers kunnen worden uitgebuit en worden organisaties geholpen hun externe beveiligingsmaatregelen te versterken. Interne tests daarentegen zijn niet rechtstreeks gericht op externe bedreigingen.

Belangrijkste verschillen

Checklist voor interne penetratietesten:

 • Het richt zich op het evalueren van de beveiligingshouding vanuit het netwerk.
 • Het gaat ervan uit dat de aanvaller al toegang heeft gekregen tot het interne netwerk.
 • Het doel is kwetsbaarheden op te sporen die een insider of een aanvaller met interne toegang zou kunnen uitbuiten.
 • Het helpt organisaties de effectiviteit van interne beveiligingscontroles te beoordelen, zoals toegangsbeperkingen, gebruikersrechten en netwerksegmentatie.

Checklist voor externe penetratietesten:

 • Het richt zich op de beoordeling van de veiligheid van het netwerk vanuit een extern perspectief.
 • Het gaat ervan uit dat de aanvaller geen voorafgaande kennis van of toegang tot het interne netwerk heeft.
 • Het doel is kwetsbaarheden te identificeren die een aanvaller vanaf het internet of andere externe toegangspunten zou kunnen uitbuiten.
 • Het helpt organisaties inzicht te krijgen in hun gevoeligheid voor externe aanvallen, zoals uitbuiting op afstand of pogingen tot onbevoegde toegang.

Conclusie

Interne en externe penetratietests zijn twee verschillende benaderingen om de veiligheid van de systemen en infrastructuur van een organisatie te beoordelen. Beide methoden hebben hun doelstellingen, voordelen en beperkingen, maar wanneer zij worden gecombineerd, geven zij een volledig inzicht in de beveiligingspositie van een organisatie.

Organisaties moeten samenwerken met een gerenommeerd cyberbeveiligingsbedrijf om de effectiviteit van penetratietests te waarborgen en eventueel ontdekte kwetsbaarheden aan te pakken. NextDoorSec is een van de beste externe bedrijven voor penetratietests en biedt uitgebreide oplossingen voor cyberbeveiliging. Met hun expertise op het gebied van penetratietesten en hun inzet voor het verbeteren van beveiligingsmaatregelen kan NextDoorSec organisaties helpen bij het identificeren en beperken van potentiële risico’s, het versterken van hun verdediging en het beschermen van kritieke bedrijfsmiddelen.

Saher Mahmood

Saher Mahmood

Author

Saher is a cybersecurity researcher with a passion for innovative technology and AI. She explores the intersection of AI and cybersecurity to stay ahead of evolving threats.

Other interesting articles

“Apple neutraliseert misbruikte kwetsbaarheden: Een uitgebreide update”

Apple heeft beveiligingsverbeteringen geïntroduceerd om 'zero-day'-kwetsbaarheden te neutraliseren die zijn ...

“De AI-prestaties van ChatGPT: Verder dan de Turingtest of nog niet helemaal?”

ChatGPT, een kunstmatige intelligentie chatbot van OpenAI, heeft door zijn buitengewone capaciteiten veel stof ...

“Verliest Threads zijn draad? De Twitter rivaal van Instagram nader bekeken”.

Een artikel van de Wall Street Journal van vrijdag waarschuwde dat Instagram's nieuwe concurrent voor Twitter, ...

“VirusTotal’s datalek: Menselijke fout of systeemfout?”

Vrijdag betuigde VirusTotal spijt over het onopzettelijk blootstellen van de gegevens van meer dan 5.600 klanten ...
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *