Pentesting van een fintechbedrijf

De Verloving

De fintech onderneming

NextdoorSEC werd ingehuurd door een vooraanstaand fintech bedrijf dat een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie biedt voor financiële transacties en investeringen.

Het bedrijf had een sterke reputatie opgebouwd voor zijn veilige en efficiënte diensten, maar wilde er zeker van zijn dat zijn app robuust genoeg was om potentiële cyberbedreigingen te weerstaan. Om dit probleem aan te pakken, zochten ze de expertise van NextdoorSEC in het uitvoeren van uitgebreide penetratietests.

Het doel

De primaire doelstellingen van de penetratietests die door NextdoorSEC werden uitgevoerd, waren als volgt:

Externe penetratietest
  • Het nabootsen van een echte aanval vanuit externe bronnen, waarbij de tactieken van kwaadwillende hackers zonder voorkennis van de fintech-app worden nagebootst.
  • Proberen kwetsbaarheden in de beveiliging van publieke onderdelen van de app te identificeren en te misbruiken.
  • Beoordelen van de veerkracht van de app tegen mogelijke DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) en datalekken.
Interne penetratietest
  • Simuleren van een “insider threat” scenario om de verdedigingsmechanismen van de app tegen mogelijke kwaadaardige acties door intern personeel of gecompromitteerde accounts te evalueren.
  • Toegang krijgen tot gevoelige gegevens of administratieve controles zonder argwaan te wekken.
  • De algehele beveiligingsstatus van de interne infrastructuur van de app beoordelen.

De testmethodologie

NextdoorSEC gebruikte handmatige en geautomatiseerde testtechnieken, waarbij gebruik werd gemaakt van geavanceerde tools die vaak door cybercriminelen worden gebruikt. De testaanpak is ontworpen om realistische scenario’s na te bootsen en de beveiliging van de app nauwkeurig te beoordelen.

Het testproces werd uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving, zodat het productiesysteem of de gebruikersgegevens geen schade opliepen. NextdoorSEC voerde de tests uit vanuit een ‘blackbox’-perspectief, zonder voorkennis van de interne architectuur van de app, wat de aanpak van echte cyberaanvallers weerspiegelt.

Resultaten

Zwak beleid voor blokkering van accounts

De fintech app had geen robuust beleid voor het blokkeren van accounts, waardoor het vatbaar was voor brute-force aanvallen op gebruikersaccounts.

Onveilige gegevensopslag

Gebruikersgegevens, waaronder persoonlijke informatie en financiële gegevens, waren onvoldoende beschermd in de opslag van de app, waardoor ze kwetsbaar waren voor onbevoegde toegang of datalekken.

Gebrek aan invoervalidatie

In de app ontbrak de juiste invoervalidatie, waardoor deze vatbaar was voor SQL-injectieaanvallen, die konden leiden tot onbevoegde toegang tot de database.

Onversleutelde communicatie

De communicatie tussen de app en de server was niet voldoende versleuteld, waardoor gevoelige gebruikersgegevens mogelijk werden onderschept tijdens de overdracht.

O nvoldoende sessiebeheer

Zwak sessiebeheer maakte sessiekaping en imitatie mogelijk, waardoor aanvallers ongeautoriseerde toegang konden krijgen tot actieve gebruikerssessies.

Verkeerd geconfigureerde toegangscontroles

Bepaalde delen van de app verleenden buitensporige privileges aan onbevoegde gebruikers, wat mogelijk leidde tot onbevoegde accountovername of gegevensmanipulatie.

Blootgestelde foutopsporingsinformatie

De app gaf onbedoeld debug-informatie vrij, die aanvallers kon helpen bij het uitbuiten van de kwetsbaarheden van de app.

Kwetsbare integraties met derden

De penetratietest bracht kwetsbaarheden aan het licht in sommige integraties met derden die door de fintech-app werden gebruikt. Met name specifieke integraties, zoals betalingsgateways en analyseservices, bleken zwakke plekken in de beveiliging te bevatten. Kwaadwillenden kunnen deze kwetsbaarheden misbruiken om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot gevoelige financiële gegevens of om de functionaliteit van de app te verstoren.

Multi-Factor Authenticatie (MFA) omzeilen

Het MFA-systeem bleek omzeild te kunnen worden, waardoor aanvallers ongeautoriseerde toegang tot gebruikersaccounts konden krijgen zonder de vereiste extra authenticatiestappen uit te voeren.

Laat de cyber oplichters je niet voor zijn!

Laat ons u helpen uw e-commercebedrijf te beveiligen voordat ze de kans krijgen hun groezelige hackerhanden erop te leggen.

Word on the street

We're not like average security penetration testing companies. We've earned a reputation for delivering tailored solutions to businesses of all sizes. From mom-and-pop shops to tech startups, our expertise keeps your data safe and sound. Our clients appreciate our customized approach and commitment to transparency. Join the Nextdoorsec fam, one of the reliable vulnerability assessment companies and rest easy knowing your security is in good hands.

Nextdoorsec is an exceptional security company that provides thorough and detailed reports that are easy to understand. Their team is highly knowledgeable and responsive, always willing to answer any questions and provide guidance on how to properly address security vulnerabilities according to industry best practices. With Nextdoorsec's help, we were able to identify and address previously undetected security gaps in our systems, giving us greater confidence in our overall security posture. We highly recommend Nextdoorsec for any organization looking to improve their security posture and protect their valuable assets.

Pieter van der Meer
Cloud Architect

Nextdoorsec provided our organization with top-notch security services. Their team was incredibly thorough and professional, and their level of communication was outstanding. They kept us informed at every step of the process and were always available to answer any questions we had. We were particularly impressed with their commitment to transparency and their ability to provide actionable recommendations for improving our security posture. We would highly recommend Nextdoorsec to any organization looking to enhance their security and protect their valuable assets.

Lars Jansen
CTO

Contact Us

info[at]nextdoorsec.com

Antwerp, Belgium

Get Started

Are you prepared to beef up your cyber defenses and soar to new heights in the digital world?