Penetratietesten -

Phishing is de hoofdoorzaak van 91% van alle datalekken. Volgens een studie van de Belgian Cyber Security Coalition in 2020 heeft 68% van de Belgische organisaties het afgelopen jaar een cyberaanval meegemaakt. In 2020 ontving het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI 241.342 klachten over vermoedelijke internetcriminaliteit, met gemelde verliezen van meer dan 4,2 miljard dollar.

Organisaties moeten proactieve maatregelen nemen om de groeiende dreiging van phishing-aanvallen tegen te gaan, zoals het regelmatig uitvoeren van phishing-simulaties en het trainen van medewerkers in het herkennen van en reageren op phishing-pogingen. Door dit te doen, kunnen organisaties hun risico om slachtoffer te worden van deze aanvallen verminderen en hun gevoelige informatie beschermen tegen het in verkeerde handen vallen.

 

Onze methode

  1. Planning: Ons platform voor phishingtests werkt met u samen om de reikwijdte en doelen van de simulatie te bepalen, waaronder welke soorten phishingmails getest moeten worden en op welke werknemers de simulatie gericht moet worden.
  2. Ontwerpen: Wij maken aangepaste phishing-e-mails die zijn afgestemd op uw organisatie en ontworpen om echte aanvallen na te bootsen. Deze online phishing e-mailtest kan koppelingen naar valse aanmeldingspagina’s, malwarebijlagen of verzoeken om gevoelige informatie bevatten.
  3. Verzending: Wij sturen phishing-e-mails naar de geselecteerde werknemers en controleren hun reacties en interacties met de e-mail.
  4. Analyseren: Ons team analyseert de simulatieresultaten en identificeert kwetsbaarheden en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. Wij leveren gedetailleerde rapporten met statistieken over de reacties van werknemers en aanbevelingen voor opleiding en bewustmaking.
  5. Opleiding: Wij werken samen met uw organisatie aan gerichte opleidings- en bewustmakingsprogramma’s op basis van de simulatieresultaten. Dit kan onder meer bestaan uit voorlichting aan werknemers over het herkennen en rapporteren van phishing-e-mails en beste praktijken voor de bescherming van gevoelige informatie.
  6. Herhalen: Om een blijvende beveiliging te garanderen, raden wij aan de simulatie regelmatig te herhalen om de vooruitgang te meten en nieuwe kwetsbaarheden op te sporen.

1. PLAN

Reikwijdte en doelstellingen worden vastgesteld.

4. Analyse

De resultaten worden geanalyseerd en gerapporteerd.

2. Ontwerp

Aangepaste phishing e-mails worden gemaakt.

5. Trein

Op resultaten gebaseerde bewustmakingsprogramma’s.

3. Stuur

Phishing e-mails worden verstuurd en gecontroleerd.

6. Herhaal

De simulatie wordt herhaald voor de beste resultaten.

Waarom wachten tot uw organisatie het slachtoffer wordt van een verwoestende phishing-aanval alvorens actie te ondernemen om uw gegevens en activa te beschermen?

Met de phishing simulatie van Nextdoorsec kunt u proactief testen of uw medewerkers in staat zijn phishing e-mails te detecteren en te rapporteren.

Vaak gestelde vragen

Wat is phishing?

Phishing is een belangrijke cyberdreiging waarbij aanvallers valse e-mails versturen om ontvangers te verleiden gevoelige informatie vrij te geven of onbewust een ransomware-aanval mogelijk te maken. Deze phishing-e-mails worden vaak op grote schaal verzonden en zijn zonder onderscheid gericht op veel ontvangers tegelijk. Aanvallers kunnen echter ook meer gerichte spear phishing-technieken gebruiken om de berichten die naar specifieke personen of groepen worden gestuurd, zorgvuldig te selecteren en te personaliseren.

Daarnaast kunnen aanvallers ransomware of CEO/CFO phishing e-mails gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of organisaties af te persen. Gezien de wijdverspreide en zich voortdurend ontwikkelende aard van phishing-aanvallen, is het voor organisaties van cruciaal belang om regelmatig hun verdediging te testen door middel van phishing-simulaties en ervoor te zorgen dat werknemers worden opgeleid om dit soort aanvallen te herkennen en te vermijden.

Wat is een phishing-simulatie?

Een phishing-simulatie is een test om te beoordelen of werknemers in staat zijn phishing-e-mails te herkennen. Een phishing-simulatie is een gemakkelijke manier om inzicht te krijgen in het kennisniveau van uw organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. Bedrijven die phishing simuleren zijn organisaties die diensten leveren aan bedrijven en particulieren om phishing-aanvallen op hun werknemers of klanten te simuleren.

Wat gebeurt er als u wordt gefraudeerd?

Bij een phishing-simulatie komt het vaak voor dat een werknemer op een e-mail klikt en vervolgens ook inlogt met zijn referenties. Deze gegevens worden uiteraard niet opgeslagen, het platform slaat de in te vullen velden niet op. Dus mocht u in een phishing-simulatie zijn gestapt, geen zorgen niemand heeft uw inloggegevens.

Hoe effectief is phishing-training?

Nextdoorsec’s Phishing & Awareness Training is een zeer efficiënte oplossing waarmee organisaties hun eigen menselijke firewall tegen phishing-aanvallen kunnen bouwen. Ons trainingsprogramma is ontworpen om uw werknemers op te leiden en voor te bereiden op het herkennen van en adequaat reageren op pogingen tot phishing, waardoor ze een integraal onderdeel worden van uw verdedigingsstrategie tegen cyberbeveiliging.

Met ons programma kunt u rapporten en statistieken bijhouden om te zien hoe uw gebruikers na verloop van tijd weerbaarder worden, en uw training aanpassen om eventuele zwakke punten of kwetsbaarheden aan te pakken. Door uw medewerkers regelmatig te trainen en hen bewust te maken van de risico’s van phishing-aanvallen, kunt u het risico dat uw organisatie slachtoffer wordt van dit type cyberdreiging aanzienlijk verkleinen.

Hoe vaak raadt u aan phishing-simulaties uit te voeren?

Nextdoorsec adviseert om regelmatig phishing simulaties uit te voeren om ervoor te zorgen dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de laatste dreigingen en in staat zijn om hun weerbaarheid te behouden. Wij stellen voor ten minste drie tot vier simulaties per jaar uit te voeren om uw personeel getraind en voorbereid te houden op mogelijke aanvallen. Door regelmatig simulaties uit te voeren, kunt u de vooruitgang van uw werknemers volgen en gebieden identificeren die mogelijk verbetering behoeven. Dit helpt de veiligheidspositie van uw organisatie te versterken en te beschermen tegen cyberdreigingen.

Wat is een Security Awareness Training?

Cyberveiligheid is niet alleen een technische uitdaging, het gaat ook om mensen en organisatiecultuur. Beveiligingsbewustzijnstraining is een proces waarbij werknemers leren hoe zij de computersystemen, gegevens en andere activa van een organisatie kunnen beschermen tegen internetbedreigingen en kwaadwillenden. Deze opleiding kan onderwerpen behandelen als het herkennen en rapporteren van phishing e-mails, het implementeren van sterke wachtwoorden, het vermijden van social engineering aanvallen, en het volgen van best practices voor data privacy en beveiliging. Door regelmatig beveiligingsbewustzijnstrainingen te geven, kunnen organisaties een beveiligingscultuur opbouwen en hun algemene weerbaarheid tegen cyberdreigingen vergroten.

Blijf cybercriminelen voor met de phishing simulatiediensten van Nextdoorsec.

Wacht niet tot het te laat is – neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze uitgebreide diensten voor phishing-simulatie.

Word on the street

We're not like average security penetration testing companies. We've earned a reputation for delivering tailored solutions to businesses of all sizes. From mom-and-pop shops to tech startups, our expertise keeps your data safe and sound. Our clients appreciate our customized approach and commitment to transparency. Join the Nextdoorsec fam, one of the reliable vulnerability assessment companies and rest easy knowing your security is in good hands.

Nextdoorsec is an exceptional security company that provides thorough and detailed reports that are easy to understand. Their team is highly knowledgeable and responsive, always willing to answer any questions and provide guidance on how to properly address security vulnerabilities according to industry best practices. With Nextdoorsec's help, we were able to identify and address previously undetected security gaps in our systems, giving us greater confidence in our overall security posture. We highly recommend Nextdoorsec for any organization looking to improve their security posture and protect their valuable assets.

Pieter van der Meer
Cloud Architect

Nextdoorsec provided our organization with top-notch security services. Their team was incredibly thorough and professional, and their level of communication was outstanding. They kept us informed at every step of the process and were always available to answer any questions we had. We were particularly impressed with their commitment to transparency and their ability to provide actionable recommendations for improving our security posture. We would highly recommend Nextdoorsec to any organization looking to enhance their security and protect their valuable assets.

Lars Jansen
CTO

Contact Us

info[at]nextdoorsec.com

Antwerp, Belgium

Get Started

Are you prepared to beef up your cyber defenses and soar to new heights in the digital world?