Wordt cyberbeveiliging geautomatiseerd?

Reading Time: ( Word Count: )

March 25, 2023
Nextdoorsec-course

De laatste jaren is er een groeiende trend naar automatisering in vele sectoren, waaronder cyberbeveiliging. Het gebruik van kunstmatige intelligentie en machinaal leren wordt aangeprezen als een manier om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen, terwijl ook de veiligheid wordt verbeterd.

Wordt cyberbeveiliging geautomatiseerd? Er bestaat bezorgdheid over de potentiële risico’s van een te groot beroep op automatisering bij cyberbeveiliging. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken van de automatisering op het gebied van cyberbeveiliging, de voordelen en risico’s ervan, en de vraag of we kunnen verwachten dat cyberbeveiliging in de toekomst volledig wordt geautomatiseerd, toegelicht.

Hoe verandert AI de cyberbeveiliging?

Wordt cyberbeveiliging geautomatiseerd

Bij verschillende aspecten van cyberbeveiliging wordt al gebruik gemaakt van automatisering. In veel organisaties bewaken geautomatiseerde systemen netwerken, detecteren zij bedreigingen en reageren zij op incidenten. Geautomatiseerde systemen zijn nuttig voor het uitvoeren van repetitieve taken waarvoor anders aanzienlijke menselijke middelen nodig zouden zijn.

Voorbeelden van geautomatiseerde systemen op het gebied van cyberbeveiliging zijn intrusion detection and prevention systems (IDPS), SIEM-systemen (Security Information and Event Management) en NSM-tools (Network Security Monitoring).

Deze systemen zijn ontworpen om automatisch beveiligingsincidenten te identificeren en erop te reageren, zoals pogingen om ongeautoriseerde toegang te krijgen of de aanwezigheid van malware op een netwerk.

De voordelen van AI in cyberbeveiliging zijn talrijk. Geautomatiseerde systemen kunnen snel grote hoeveelheden gegevens verwerken, bedreigingen identificeren en er in realtime op reageren. Zij kunnen ook 24/7 werken zonder dat er pauzes, vakanties of ziektedagen nodig zijn.

Bovendien kunnen geautomatiseerde systemen de werklast voor menselijke beveiligingsmedewerkers verminderen, zodat zij zich kunnen richten op complexere taken die hun deskundigheid vereisen. Wordt cyberbeveiliging in de toekomst geautomatiseerd? Ja, het is en blijft zo.

Automatisering is echter geen zilveren lepel voor cyberbeveiliging. Hoewel het de efficiëntie en effectiviteit kan helpen verbeteren, is het geen vervanging voor menselijke intelligentie en beoordelingsvermogen. Geautomatiseerde systemen kunnen ook gevoelig zijn voor valse positieven en negatieven, wat leidt tot onnodige waarschuwingen of gemiste bedreigingen.

Daarom moeten organisaties een evenwicht vinden tussen automatisering en menselijk toezicht om de best mogelijke cyberbeveiliging te garanderen.

Zie ook: Zal AI Cybersecurity-banen vervangen?

De voordelen van automatisering in cyberbeveiliging

 • Consistente en gestandaardiseerde antwoorden
 • Meer efficiëntie en snelheid
 • Meer zichtbaarheid en inzicht
 • Verbeterde veiligheidsmaatregelen
 • Minder risico op menselijke fouten
 • Betere toewijzing van middelen
 • Verbeterde reactie op incidenten
 • Verminderde reactietijd
 • Kosteneffectieve oplossing
 • 24/7 toezicht

De risico’s van het automatiseren van cyberbeveiliging

 • Kwetsbaarheid voor cyberaanvallen op geautomatiseerde systemen
 • Toegenomen complexiteit en valse positieven
 • Gebrek aan menselijk toezicht en oordeel
 • Onvermogen om complexe aanvallen te verwerken
 • Gebrek aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen
 • Tekort aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging
 • Afhankelijkheid van technologie
 • Compliance en juridische risico’s
 • Integratie-uitdagingen
 • Operationele uitdagingen

Wordt cyberbeveiliging volledig geautomatiseerd?

Met de snelle toename van AI in de digitale wereld en de cyberbeveiliging maken deskundigen zich zorgen dat het hen zal vervangen. Mensen hebben vragen als, zal ai het overnemen en cybersecurity banen vervangen, zal cybersecurity sterven, en ai vervangen pen-testers of anderen, en nog veel meer van dit soort?

Of cyberbeveiligingsbanen volledig zullen worden geautomatiseerd, is een complexe vraag zonder eenduidig antwoord. Hoewel het waarschijnlijk is dat we in de toekomst meer geavanceerde geautomatiseerde systemen zullen zien waarin machine learning en AI-technologieën zijn verwerkt, is het onwaarschijnlijk dat cyberbeveiliging volledig zal worden geautomatiseerd.

Dat komt omdat cyberbeveiliging een complex en voortdurend evoluerend gebied is dat menselijke expertise en beoordelingsvermogen vereist. Hoewel geautomatiseerde systemen bekende bedreigingen doeltreffend kunnen opsporen en erop kunnen reageren, kunnen zij vaak niet omgaan met de meer genuanceerde en complexe aanvallen die steeds vaker voorkomen.

Bovendien verandert het cyberbeveiligingslandschap voortdurend en duiken er regelmatig nieuwe bedreigingen en kwetsbaarheden op.

Dit betekent dat cyberbeveiligingsprofessionals hun strategieën voortdurend moeten bijwerken en aanpassen om de nieuwste bedreigingen voor te blijven. Kortom, hoewel automatisering een waardevol instrument kan zijn in de strijd tegen cyberdreigingen, is het onwaarschijnlijk dat het ooit de behoefte aan menselijke expertise en beoordelingsvermogen op het gebied van cyberbeveiliging volledig zal vervangen.

Het is belangrijk te onthouden dat cyberbeveiliging een complex en voortdurend evoluerend gebied is, en dat er geen standaardoplossing bestaat.

Wordt cyberbeveiliging geautomatiseerd?

Er is een evenwichtige aanpak nodig tussen AI en cyberbeveiliging, waarbij geautomatiseerde systemen worden gecombineerd met menselijke expertise en toezicht. Organisaties moeten rekening houden met hun unieke risico’s en uitdagingen en hun cyberbeveiligingsstrategieën daarop afstemmen.

Als u zich zorgen maakt over de toekomst en denkt: Zal er vraag zijn naar cyberbeveiliging? Er is niets om je zorgen over te maken. De BLS voorspelt een toename van 33% in de werkgelegenheid voor informatiebeveiligingsdeskundigen tussen 2020 en 2030.

Conclusie

Aangezien het dreigingsterrein blijft groeien, moeten organisaties alert en assertief blijven in hun aanpak van cyberbeveiliging. Dit houdt in dat waar nodig geautomatiseerde systemen worden ingevoerd en dat wordt geïnvesteerd in permanente training en opleiding voor hun beveiligingsmedewerkers. Organisaties kunnen hun netwerken en systemen beter beschermen tegen cyberdreigingen door een evenwichtige aanpak van automatisering op het gebied van cyberbeveiliging.

Saher Mahmood

Saher Mahmood

Author

Saher is a cybersecurity researcher with a passion for innovative technology and AI. She explores the intersection of AI and cybersecurity to stay ahead of evolving threats.

Other interesting articles

Automated vs Manual Penetration Testing

Automated vs Manual Penetration Testing

Pentesting is largely divided into two methodologies: Automated vs Manual Penetration Testing. Both have ...
8 Steps in Penetration Testing You Should Know

8 Steps in Penetration Testing You Should Know

Mastering the art of penetration testing has become a critical ability for security experts to combat cyber ...
Spear Phishing vs Whaling: What is the Difference

Spear Phishing vs Whaling: What is the Difference

Spear phishing is a particularly devious type of phishing assault in which the individual targeted plays a ...
How Often Should Penetration Testing Be Done

How Often Should Penetration Testing Be Done

Penetration testing is a crucial technique that involves simulating a cyberattack on networks, computer systems, ...
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *